KTERÝ EUROTEST SI VYBRAT? (multifunkční přístroje pro revize)
Srovnávací tabulka všech dostupných typů Eurotestu, které fa Metrel vyrábí. Mrkni tady!

KTERÝ REVEX SI VYBRAT? (revize spotřebičů)
Srovnávací tabulka všech dostupných typů REVEXU, které fa Illko vyrábí. Mrkni tady!

_____________________________________________

  DOPLNĚNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJŮ REVEXmax STANDART A REVEXmax WELD
REVEXmax S je revizní přístroj určen především pro zkoušení bezpečnosti elektrických spotřebičů tak, jak to požaduje ČSN 33 1600 ed.2, ale lze jím testovat obecně jakýkoliv elektrický spotřebič napájený ze sítě 230V/400V, pokud je vybaven pohyblivým přívodem.
REVEXmax W je přístroj k revizím spotřebičů a zkoušení svařovacích zařízení

_____________________________________________

NOVINKY REVIZNÍCH PŘÍSTROJŮ EUROTEST
► Eurotest PV MI3108 špičkový revizní přístroj a tester solárních panelů a elektráren.
► Eurotest XD MI3155 nejnovější špičkový přístroj pro provádění elektrorevizí instalací s dotykovým displejem, plně vybavený pro profesionální použití.

_____________________________________________

  NOVÝ FAKTURAĆNÍ CENÍK REVIZÍ 2018
► Otázky a odpovědi ke zkouškám RT
► Testy E2A a E4A (demo verze zadarmo)
► Nařízení vlády, vyhlášky, zákony a spousta dalšího

V prodeji od dubna-května 2018, cena 800,-Kč + DPH

______________________________________________

  ŠKOLENÍ Z VYHLÁŠKY 50/78 Sb.
Provádíme školení a přezkoušení (pro certifikaci v oboru elektro) pracovníků dle § 14 vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb. a to § 4, 5, 6, 7, 8, 10 a 11

Každý účastník musí u zkoušky doložit: lékařské potvrzení, doklad o odborném vzdělání a doklad o odborné praxi (stará vyhláška, čestné prohlášení nebo potvrzená praxe firmou). Přednášejí akreditovaní lektoři. Požadovaná praxe k § Rozdělení pracovníku dle vyhl.50/78. Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4 dny předem (vytištěné potvrzení o platbě) nebo zaplatit hotově na místě v den školení. Školení probíhá pokud je zájemců více než 6 osob. Po dohodě školíme v termínu i místě Vámi vyhovujícímu.

Termín školení: 25. dubna 2018   Od 8.00 do 15.00 hodin     
Cena školení: 1000,- Kč + 21% DPH
Přihláška: stáhni zde!

______________________________________________

  KURZ PRO REVIZNÍ TECHNIKY E4/A 
(el. nářadí a spotřebičů, příprava na přezkoušení RTEZ) 

Vzdělávací agentura IRIS  ELEKTRO s.r.o. pořádá kurzy pro pracovníky v elektrotechnice, které se konají v sídle společnosti na Jarošové 29b, Havířov - Šumbark. Součástí školení je seznámení se s normami, vyhláškami a zákony týkající se činnosti RTEZ. Dále jsou probírány otázky ze zkušebních testů. K zhlédnutí jsou připraveny názorné ukázky videotechniky a praktická měření. Po dohodě školíme i v termínu Vámi vyhovujícímu. Přednášejí akreditovaní lektoři. Školení probíhá pokud je zájemců více než 6 osob. Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4 dny předem, zaplatit hotově na místě v den školení nebo na školení donést vytištěné potrvzení o platbě! Zkoušky na TIČR nejsou v ceně školení. Ceník zkoušek na TIČR
 
Termín školení: 6.června 2018   Od 8.00 do 15.00 hodin     
Cena školení: 2 100,- Kč + 21% DPH 

Přihláška: stáhni zde!
Studijní materiál: stáhni zde!
 
______________________________________________

  KURZ PRO REVIZNÍ TECHNIKY E2/A
(příprava na přezkoušení RTEZ) 

Vzdělávací agentura IRIS  ELEKTRO s.r.o. pořádá kurzy pro pracovníky v elektrotechnice, které se uskuteční v sídle společnosti na ulici Jarošova 29b, Havířov - Šumbark. Přednášet budou kvalifikovaní lektoři . Součásti přednášek budou názorné ukázky videotechnikou a praktická měření. V průběhu kurzu budou dohodnuty termíny zkoušek RTEZ nebo přezkoušení podle § 8 vyhl. č. 50/1978 Sb. Ke zkouškám pošlete on-line žádost (spíše až po kurzu) https://www.ticr.eu (pobočka Ostrava). Lékařské potvrzení (stáří max 1.rok), vyhlášku 50 a doklad ze školy vezměte na zkoušky - originály. (Zkoušky TIČR nejsou v ceně kurzu). Ceník zkoušek na TIČR Všechna školení je nutné zaplatit nejpozději 4.dny předem, zaplatit hotově na místě v den školení nebo na školení donést vytištěné potvrzení o platbě. Školení probíhá pokud je zájemců více než 6 osob.

Termín školení: 19. - 22. června 2018   Od 8.00 do 15.00 hodin      
Cena školení: 6 000,- Kč + 21% DPH
Doporučená literatura: eshop - www.shop.ielektro.com (sekce literatura)
Příhláška: Info a přihláška na školení - pro registraci na školení s platbou v hotovosti stačí vypsat do emailu a poslat

______________________________________________

  SEMINÁŘ PRO VÝROBCE ROZVADĚČŮ
Vzdělávací agentura IRIS  ELEKTRO s.r.o. pořádá kurz pro pracovníky v elektrotechnice, které se uskuteční v sídle společnosti na ulici Jarošova 29b, Havířov - Šumbark. Každý účastník obdrží veškeré podklady a materiály zpracované podle posledních změn ČSN v el.podobě. Nutno si přinést s sebou USB disk. Program bude upřesněn do emailu na zakládě přihlášky.
 

Termín školení: ???  Od 8.00 do 15.00 hodin      
Cena školení: 2500,- Kč + 21% DPH
Přihlášku poslat na email: ielektro@ielektro.com

 

 

 


IRIS - ESHOP, revizní měřící přístroje, eurotest, normy ČSN, školení, semináře | ©2009 design a kód: Počítače, tvorba webu | nahoru |
úprava:www.i-Pages.cz |